Godziny pracy: 08:00 - 16:00
Sobota/niedziela - ZAMKNIĘTE
Bądźmy bliżej:
Top

Słownik

Bity

końcówki robocze inaczej zwane grotami, przeznaczone do wkręcania i wykręcania wkrętów. Bity można mocować zarówno w uchwycie ręcznym jak i z napędem elektrycznym.

Brzeszczot

robocza część narzędzia tnącego, najczęściej wymienna. Powszechnie używany razem z rękojeścią jako piła do metalu lub piła do drewna. Przy odpowiednim sposobie zamocowania często stosowany jest także w elektronarzędziach takich jak wyrzynarka czy piła szablasta.

Brzeszczot szablasty

(lisi ogon, brzeszczot do piły szablastej) – Część robocza (tnąca) mocowana w elektronarzędziu o nazwie piła szablasta. Służy do cięcia różnych materiałów takich jak metal, tworzywa sztuczne, drewno, materiały budowlane.

Dalmierz

przyrząd służący do pomiaru odległości bez potrzeby przemieszczania się. Ze względu na budowę i sposób działania rozróżniamy następujące rodzaje dalmierzy:

Dalmierz laserowy

pomiaru dokonuje się za pomocą wysłania wiązki lasera do nieprzezroczystego obiektu i zmierzenia czasu po jakim wysłana wiązka powróci do nadajnika. Dalmierze takie ze względu na swoją przystępną cenę oraz dodatkowe funkcje (np. pomiar powierzchni, objętości, dodawanie i odejmowanie pomiarów) są bardzo powszechnie stosowane w budownictwie, sporcie i pracach wykończeniowych.

Dalmierz elektromagnetyczny

pomiar polega na pomiarze różnicy faz fali emitowanej i odbieranej (dalmierz o fali ciągłej) lub rejestrowaniu czasu, po którym powróci wyemitowana w kierunku obiektu fala elektromagnetyczna (dalmierz impulsowy)

Dalmierz optyczny

pomiar polega na obserwacji obiektu przez dwa prawie równoległe obiektywy i pomiarze kąta pomiędzy osiami tych obiektywów.

Detektor / wykrywacz metali

narzędzie pomiarowe pozwalające na zlokalizowanie w nieprzezroczystych materiałach innych elementów. Działanie detektora polega na wykorzystaniu indukcji elektromagnetycznej. Najczęściej stosowane w poszukiwaniach archeologicznych ale także w budownictwie np. w pomocy przy lokalizowaniu instalacji budowlanych.

Elektronarzędzia

narzędzia zasilane prądem elektrycznym. Pozwalają na wykonanie pracy łatwiej i szybciej niż by to miało miejsce przy użyciu tradycyjnych narzędzi ręcznych. Ze względu na sposób zasilania rozróżniamy elektronarzędzia sieciowe – podłączone przewodem do sieci elektrycznej lub elektronarzędzia akumulatorowe – posiadające wbudowane lub wymienne źródło zasilania w postaci ładowanego akumulatora. Najbardziej znane na polskim rynku marki elektronarzędzi to Bosch, Makita, Hitachi, Milwaukee, Hilti, DeWalt.

Kalibracja

czynność mająca ustalić dokładność urządzenia pomiarowego na podstawie różnicy między dokonanym pomiarem a posiadanym wzorcem.

Kolimator

w optyce jest to przyrząd przetwarzający światło w równoległą wiązkę (skolimowaną). Dzięki takiej konstrukcji kolimatora można celować w punkt symulując jego oddalenie na bardzo dużą odległość a co za tym idzie pozwala to na określenie błędu geodezyjnych przyrządów pomiarowych (np. niwelatorów optycznych).

Libella

(inaczej libelka) – prosty przyrząd pomiarowy służący do wyznaczania poziomu lub pionu płaszczyzny z wykorzystaniem grawitacji ziemskiej.

Mini Kafar

niewielkich rozmiarów urządzenie do grodzenia, służące do wbijania elementów z drewna, stali oraz tworzywa.

Młotowiertarka

elektronarzędzie służące do wiercenia otworów w twardych materiałach budowlanych jak np. beton, kamień, marmur oraz kucia i podkuwania. Od wiertarki udarowej odróżnia ją konstrukcja, w której silnik elektryczny porusza tłokiem generującym udar. Dzięki takiej konstrukcji możliwe jest osiągnięcie dużej energii udaru a co za tym idzie wysokiej wydajności pracy w twardych materiałach budowlanych. Większe elektronarzędzia o takiej konstrukcji nazywane są młotami udarowo-obrotowymi. Zdecydowana większość młotowiertarek jest wyposażona w uchwyt mocowania osprzętu typu SDS.

Narzędzia

urządzenia lub przedmioty pozwalające wykonać pracę niewykonalną przez człowieka bez użycia takich narzędzi lub ułatwiające czy przyspieszające wykonanie pracy. Narzędzia dzieli się ze względu na sposób ich napędzania (np. narzędzia ręczne, elektronarzędzia, narzędzia pneumatyczne)

Niwelator

przyrząd geodezyjny służący do wyznaczania różnicy wysokości (niwelacji) określonych punktów terenu. Dostępne są cztery podstawowe rodzaje niwelatorów:

Niwelator kodowy

pozwala na automatyczny odczyt poziomu z łaty z naniesionym kodem kreskowym (stąd nazwa)

Niwelator laserowy

pokazuje oś poziomą lub pionową za pomocą widocznej wiązki lasera.

Niwelator optyczny automatyczny

bardzo często stosowany w geodezji i budownictwie dzięki łatwości obsługi i dokładności pomiaru. Wyposażony w automatyczny kompensator osi celowej bez konieczności ręcznego ustawiania.

Niwelator optyczny libellowy

dziś rzadko używany ze względu na konieczność ręcznego poziomowania osi celowej lunety przed każdym pomiarem

Piła

proste narzędzie ręczne lub część tnąca elektronarzędzia wyposażona w ostrze tnące z zębami służące do cięcia różnych materiałów w zależności od zastosowanego ostrza piły. Cięcie odbywa się poprzez wprawienie w ruch piły za pomocą siły mięśni lub odpowiedniego elektronarzędzia, na którym piła jest zamocowana.

Piła szablasta (pilarka szablasta)

elektronarzędzie służące do zgrubnego (mało dokładnego) cięcia różnych materiałów takich jak metal, tworzywa sztuczne, drewno, materiały budowlane. Najczęściej wykorzystywana do prac rozbiórkowych w budownictwie oraz stolarstwie. Wyposażona w specjalny brzeszczot wykonuje ruchy posuwisto-zwrotne co pozwala na szybkie cięcie i ułatwiony dostęp do obrabianego materiału.

Poziomica

(przez niektórych określana błędnie jako poziomnica lub waserwaga) – narzędzie pomiarowe służące do wyznaczania pionu i poziomu płaszczyzn z wykorzystaniem wbudowanych libell rurkowych i grawitacji ziemskiej

SDS

rodzaj uchwytu mocującego osprzęt do elektronarzędzi. Najczęściej stosowany w młotowiertarkach i młotach udarowo-obrotowych. Pozwala na szybkie i beznarzędziowe mocowanie osprzętu.

Stal HSS

(ang. High Speed Steel) – stal szybkotnąca. Rodzaj stali stopowej używanej do wytwarzania narzędzi przeznaczonych do pracy metodą obróbki skrawaniem. Charakteryzuje się wysoką twardością, odpornością na ścieranie oraz na temperaturę do 600 stopni C. Właściwości takie uzyskuje się dzięki domieszkom węgla oraz metali szlachetnych takich jak wolfram, molibden, wanad, kobalt, chrom.

Szlifierka kątowa

(pot. gumówka, diaks, fleks, kątówka) – narzędzie elektryczne lub pneumatyczne służące do cięcia, szlifowania i polerowania różnorodnych materiałów za pomocą tarcz montowanych na wrzecionie roboczym ustawionym pod kątem (najczęściej około 90 stopni) w stosunku do silnika napędowego. Szlifierka kątowa jest bardzo często używana w budownictwie, pracach wykończeniowych, stolarskich oraz warsztatach i gospodarstwach domowych

Tachimetr (ew. Tachymetr)

przyrząd geodezyjny przeznaczony do pomiaru kątów pionowych i poziomych oraz pomiaru odległości. Czyli jest to teodolit wyposażony dodatkowo w możliwość pomiaru odległości. Podobnie jak w przypadku teodolitów rozróżniamy tachimetry optyczne oraz elektroniczne.

Teodolit

przyrząd geodezyjny przeznaczony do pomiarów kątów pionowych i poziomych. W odróżnieniu od tachimetru, teodolit nie pozwala na pomiar odległości. Rozróżniamy teodolity optyczne (pomiar na podstawie dwóch szklanych kół) oraz teodolity elektroniczne (pomiar dokonywany automatycznie) Instrument ten jest wykorzystywany w geodezji już od XVI wieku.

Węglik spiekany (pot. widia)

twardy materiał narzędziowy uzyskiwany w procesie sprasowania twardych metali (np, wolfram, tytan, chrom) w wysokiej temperaturze. Widia zachowuje swoje właściwości w temperaturze nawet do 850 st. C dzięki czemu jest powszechnie wykorzystywana do produkcji narzędzi skrawających i tnących takich jak np. wiertła, frezy, noże tokarskie.

Wiertarka

narzędzie służące do wykonywania (wiercenia) otworów lub pogłębiania przy pomocy odpowiednich akcesoriów (wierteł, otwornic) w różnych materiałach. Wiertarka ręczna była używana już około 3 tyś lat p.n.e. Obecnie najczęściej używaną wiertarką jest wiertarka elektryczna.

Wiertła do metalu

grupa wierteł mająca zastosowanie przy wierceniu w różnych metalach oraz stopach metali.

Wiertło

wymienna część robocza narzędzia służąca do wykonywania otworów o przekroju okrągłym metodą obróbki skrawaniem. Wiertło jest obecnie najpopularniejszym rodzajem osprzętu do elektronarzędzi.

Wiertło widiowe

wiertło, do którego jako część robocza jest zamocowana płytka z węglika spiekanego (widii). Dzięki takiemu zabiegowi wiertło zachowuje swoją elastyczność ale posiada twardsze i odporniejsze ostrze robocze

Wiertnica

urządzenie mechaniczne przeznaczone do wykonywania otworów w skale, gruncie, betonie lub innych materiałach budowlanych. Wiertnice najczęściej stosowane są w przemyśle naftowym, geotechnicznym oraz w budownictwie. Jako element roboczy najczęściej stosuje się diamentową koronę wiertniczą.

Wkrętarka

elektryczne narzędzie służące do wkręcania i wykręcania wkrętów oraz śrub. Przy zastosowaniu odpowiednich akcesoriów roboczych (wierteł) może być także używana do wiercenia. W dzisiejszych czasach najczęściej używanym rodzajem wkrętarki jest wkrętarka akumulatorowa.